تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
شبکه جهانی
محصولات استاندارد جهانی به بیش از 100 کشور جهان از طریق 11 مورد عملیات خارج از کشور و توزیع کنندگان بیشمار در جهان تولید نموده و توزیع می نماید. مدیریت به شدت در بازاریابی جهانی سرمایه گذاری می نماید و ما به تلاش هایمان جهت پیشرفت بهره وری برای مشتریان درهر گوشه و کنار جهان ادامه خواهیم داد
اروپا
فتر فروش روسی اتونیکز و شرکت اتونیکز ترکیه به ترتیب در سال 2008 و 2009 تاسیس شدند. این دفاتر جهانی مبنا فروش قوی در اسیای شمالی و غربی و از همه مهمتر ا نقطه عطفی را جهت ورود به بازار اروپایی را ایجاد نمودند. اتونیکز در نظر دارد که نفوذی را در بازار اروپا از طریق تادارک محصولات با کیفیت بالا، قابل اطمینان با قیمت های منطقی اعمال نماید
 
روسیه >
ترکیه
سایر کشورهای دیگر
روسیه
وسیه: دفتر اتونیکز روسیه در سال 2008 در مسکو تاسیس گردید. به طوری که دهمین عملیات خارج از کشور توسط اتونیکز صورت گرفته است. به طور جزئی طرح اجرای دفاتر فروش را در کلیه ملل BRIC در ارتباط با اقتصاد ملی نوظهور عمده تکمیل نموده است. اتونیکز روسیه قول به ارائه خدمات و محصولات با کیفیت بالا جهت ارتقای بهره وری مشتریان داده استAutonics RUS LLC
Office 289, str. Kotsyubinskogo, 4,Moscow, 121351, Russia
+7-495-660-10-88
+7-495-660-10-88
russia@autonics.com
http://www.autonics.ru